Repair Café in #2560

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: gemeenteraadslid Els Herremans of het Repair Café. Veel leesplezier & blijf gezond!

Repaircafé

Actieve betrokkenheid bij mobiliteitsbeleid?

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: schepen Bert Celis over het vooruitstrevende mobiliteitsbeleid. Veel leesplezier & blijf gezond!

Mobiliteitsplan_Hier

Buurtpunt?

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: schepen Lien Du Four over het Buurtpunt. Veel leesplezier & blijf gezond! buurtpunt

#nijlenhelpt

Lokaal Bestuur Nijlen vraag aan iedereen om de Covid-19 maatregelen strikt op te volgen. Dit vraagt inspanningen van ons allemaal. Samen kunnen we dit! Groen-Open Vld wenst iedereen veel moed in deze bijzondere tijden. Zeker zij die ziek zijn of zich eenzaam voelen. Om er voor te zorgen dat iedereen door deze periode heen komt, heeft Lokaal Bestuur Nijlen www.nijlenhelpt.be gelanceerd. Wij rekenen op iedereen om zijn steentje bij te dragen.

Aan u allen onze welgemeende dank voor elke inspanning die u doet!

Groen – Open Vld Bevel, Kessel, Nijlen

nijlenhelptbe

Beloftes worden uitgevoerd!

De gemeenteraad heeft gisteren het meerjarenplan 2020-2025 voor Lokaal Bestuur Nijlen goedgekeurd. Aan dit plan hebben heel veel mensen gedurende maanden gewerkt.

U als kiezer sprak zich uit op 14 oktober 2018. 2992 kiezers kozen voor het project van Groen-Open Vld. Zij die dat deden komen niet bedrogen uit maar zullen zien dat het meerjarenplan heel wat elementen bevat die ook in ons programma terug te vinden zijn.

Het gehele meerjarenplan zal binnenkort te lezen zijn via de website van Lokaal Bestuur Nijlen, maar onderstaande geeft een goed beeld van de inhoud in één oogopslag. U zal merken dat we niet alleen aan onze kiezer gedacht hebben, wel integendeel. Met dit plan zullen we een breed gedragen en vooruitstrevend beleid kunnen voeren voor iedereen!

Duurzaamheid, sociale cohesie, verkeersveiligheid en participatie staan met stip genoteerd. De belangrijkste belastingen worden niet aangepast wat ons niet belet om heel wat investeringen te realiseren.

Vier miljoen euro staat klaar om mee te stappen in een nieuw, boven-lokaal, zwembad. Tien miljoen werd voorzien voor nieuwe scholen in Kessel en aan de Klokkenlaan.

We realiseren voor meer dan vijf miljoen aan rioleringswerken inclusief nieuwe bovenbouw met fiets- en wijkstraten. Bijkomend voor meer dan acht miljoen fietspaden en wegen.

We willen nadenken over verkeersveiligheid en beleving in Nijlen Centrum en voorzien vier miljoen om dit uit te voeren.

We linken een landschapspark aan Kessel Centrum en bouwen er een groen Pastoriepark uit. Verenigingen kunnen blijven rekenen op de steun van Lokaal Bestuur Nijlen.

We doen er alles aan om ook Bevel te voorzien van een structurele busverbinding. We openen een sociale kruidenier en buurtpunt.

Dit is lang niet alles dus blijf ons volgen voor meer info!

#hetkananders #gewoondoen #2560

visual final_GROEN OPENVLD_FINAAL

 

AWV en lokaal bestuur Nijlen werken in november aan betere fietspaden langs de Bouwelsesteenweg

Afbraakwerken aan woning eind oktober en vervolgens werken aan fietspaden zorgen tijdelijk voor hinder, maar ook voor veel extra fietscomfort :-)!

De komende weken zijn er afbraakwerken gepland in het centrum van Nijlen en daarna zijn er langs de Bouwelsesteenweg verbeteringswerken aan het fietspad. Na deze werken hebben we een biljartvlak fietspad langs de N13 in de gehele zone. We vragen aan iedereen het nodige geduld gedurende de werken. Met aandrang willen we vragen om de wegcode te respecteren en extra aandacht te hebben voor voetgangers en fietsers. Pas je verplaatsingsgedrag aan: vertrek vroeger of kies voor een alternatief vervoersmiddel. Dit is een overzicht van wat er wanneer gaat gebeuren en wat de impact zal zijn voor autoverkeer, voetgangers en fietsers.

Van woensdag 23 t.e.m. zondag 27 oktober

Tussen de ING bank aan de Woeringenstraat en githo komt er aan de zijde van de school een veiligheidskoker op het fietspad ​t.h.v. een bouwwerf aan huisnummer 37. Het voetpad wordt afgesloten. Voetgangers én fietsers hebben vrije doorgang door de koker.

Van maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november

Tussen de ING bank aan de Woeringensraat en githo worden het voet- en fietspad aan de zijde van githo nijlen afgesloten. Er komt een nood voet- en fietspad op de  rijbaan. Wegverkeer verloopt t.h.v. de werf wisselend met tijdelijke verkeerslichten. Dit zal wachttijden met zich brengen!

Van maandag 4 november t.e.m. vrijdag 6 december

In deze periode worden de fietspaden langs de N13 vanaf het kruispunt met de Woeringenstraat tot het kruispunt met de Koekoekstraat uitgebroken en opnieuw aangelegd. Er wordt eerst gewerkt van aan de Woeringenstraat tot aan de aansluiting met de Koekoekstraat aan de zijde van githo nijlen. De werf start in het centrum van Nijlen en schuift dan op naar de Koekoekstraat toe. Na de heraanleg aan deze zijde, start de aannemer aan de overkant van aan de Koekoekstraat naar het centrum. Per zijde duren de werken ongeveer twee weken. Tegen begin december is alles achter de rug.

Fietsers tijdelijk langs één zijde

Fietsers kunnen de werken passeren via het fietspad aan de kant waar niet gewerkt wordt. Er zal dus tijdelijk sprake zijn van dubbelrichtingsverkeer op het fietspad dat beschikbaar is. We vragen alle weggebruikers om extra op te letten t.h.v. de zijstraten! Fietsers moeten oversteken aan de Klokkenlaan en aan de Woeringenstraat. Dit kan door af te stappen en het zebrapad te gebruiken dat tijdelijk aan de Woeringenstraat aangelegd wordt. T.h.v. de Klokkenlaan kan het bestaande zebrapad gebruikt worden.

Beurtelings verkeer voor voertuigen

Het autoverkeer zal geregeld worden met verkeerslichten ter hoogte van de (opschuivende) werf. Dit wisselend verkeer zal onvermijdelijk wachttijden tot gevolg hebben. Dit is enkel het geval tijdens de werkuren. Om sluipverkeer te vermijden worden de Katerstraat, Hellevoortstraat, Bovenstraat en Elsendonkstraat verboden voor verkeer +3,5t uitgezonderd plaatselijke bediening. Op de N13, in de werfzone, zal de snelheid overal beperkt worden tot 50 km/u.

Wat met de zijstraten?

De toegang tot de zijstraten is verzekerd. Net als de opritten zijn ze in uitzonderlijke gevallen niet open tijdens de breek- en asfalteringswerken. We zullen er voor zorgen dat er altijd een toerit naar de zijstraten mogelijk is via de voorgaande of volgende zijstraat (bijvoorbeeld, wanneer de Hellevoortstraat tijdelijk dicht zou zijn, zal er steeds via de Bovenstraat gereden kunnen worden).

Ingangen van de scholen

Leerlingen van Sint-Calasanz kunnen oversteken aan de Woeringenstraat, via een tijdelijk zebrapad, en langs de ingang t.h.v. de turnkring naar de school gaan. Alle andere ingangen van de school blijven ook open. Tijdens de eerste fase van de werken, wanneer het fiets- en voetpad aan de kant van githo nijlen afgesloten is, is deze ingang een veilig alternatief. Zodra het fietspad aan de zijde van de sporthal aan de beurt is, wordt deze ingang opnieuw geschrapt.  Leerlingen van githo nijlen kunnen altijd via de poort t.h.v. de N13 of de ingang langs de achterzijde binnen. Gezien de verwachte drukte t.h.v. de uitrit van de sporthal op de N13 willen we vragen zo min mogelijk met de wagen langs hier te komen. Gebruik het August Hermansplein of de parking in de Nonnenstraat om van daar te voet verder naar school te wandelen.

Handelaars

Op de N13 komt er van 4/11 tot 6/12 een algeheel parkeerverbod op de kasseistroken naast de rijbaan aan beide zijden. Handelaars zijn steeds bereikbaar via hun eigen parking. De opritten blijven vrij behalve op het ogenblik dat het asfalt gegoten zal worden of de breekwerken bezig zijn. Hier kunnen we geen exacte timing op plakken

Naar een oplossing voor ons zwembad

Gisteren nam het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Nijlen een zware beslissing. We sluiten ons zwembad per direct. Groen-Open Vld is zich bewust van de enorme impact die deze sluiting met zich meebrengt. Onze sportclubs, recreatieve zwemmers, startende zwemmers en scholen komen in de problemen. Ons personeel gaat door een onzekere periode.

Als meerderheidspartij stellen we samen met onze collega’s binnen de meerderheid de veiligheid voorop. Het risico, hoe klein ook, dat iemand door één van de perrons (wandelpaden langsheen de zwemkommen) van ons zwembad zou zakken willen we niet nemen. Twee studiebureaus hebben dit risico recent benoemd en gisteren werd het laatste rapport aan het AGB toegelicht.

Vanuit de oppositie hebben ook wij in januari 2018 al gewaarschuwd voor dit scenario. Groen-Open Vld wil nu maar één ding doen: naar de toekomst kijken en voor een haalbare oplossing zorgen.

Wij stellen voor dat een projectleider wordt aangesteld binnen het lokaal bestuur met twee taken.

Enerzijds moeten we de komende weken alle gebruikers en het personeel van ons zwembad helpen bij het zoeken naar alternatieve oplossingen. Samen met de gebruikers moeten contacten worden gelegd met zwembaden in de buurt. We moeten nagaan welke mogelijkheden daar zijn en hoe we alle gebruikers kunnen helpen bij het invullen van hun behoeften. Daarbij dient bekeken te worden of en hoe het lokaal bestuur Nijlen zijn zwemmers kan ondersteunen: praktisch, financieel, administratief.

Anderzijds moet per direct worden gestart met een traject om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen welk aanbod we in de toekomst in onze gemeente nog kunnen realiseren voor zwemmers. Daarbij dient meer dan waarschijnlijk te worden vertrokken van een nieuwbouwproject waarvan de financiering én uitbating niet geheel door het lokaal bestuur Nijlen kan gedragen worden. Vraag is dan ook of er partners zijn en welke rol zij voor zichzelf binnen dit verhaal zien. Daarnaast moeten we, als we een realistische business case hebben, de behoeften van de toekomstige gebruikers in kaart brengen. Nadien volgt dan eventueel een geheel planningsproces rond een eventuele nieuwbouw.

Aan beide bovenstaande elementen zal Groen-Open Vld zeer constructief bijdragen met slechts één doel voor ogen: het zo goed als mogelijk afwikkelen van een situatie die momenteel verre van ideaal is. We roepen iedereen die hierbij betrokken is op om met eenzelfde mindset aan dit dossier te werken.