Beloftes worden uitgevoerd!

De gemeenteraad heeft gisteren het meerjarenplan 2020-2025 voor Lokaal Bestuur Nijlen goedgekeurd. Aan dit plan hebben heel veel mensen gedurende maanden gewerkt.

U als kiezer sprak zich uit op 14 oktober 2018. 2992 kiezers kozen voor het project van Groen-Open Vld. Zij die dat deden komen niet bedrogen uit maar zullen zien dat het meerjarenplan heel wat elementen bevat die ook in ons programma terug te vinden zijn.

Het gehele meerjarenplan zal binnenkort te lezen zijn via de website van Lokaal Bestuur Nijlen, maar onderstaande geeft een goed beeld van de inhoud in één oogopslag. U zal merken dat we niet alleen aan onze kiezer gedacht hebben, wel integendeel. Met dit plan zullen we een breed gedragen en vooruitstrevend beleid kunnen voeren voor iedereen!

Duurzaamheid, sociale cohesie, verkeersveiligheid en participatie staan met stip genoteerd. De belangrijkste belastingen worden niet aangepast wat ons niet belet om heel wat investeringen te realiseren.

Vier miljoen euro staat klaar om mee te stappen in een nieuw, boven-lokaal, zwembad. Tien miljoen werd voorzien voor nieuwe scholen in Kessel en aan de Klokkenlaan.

We realiseren voor meer dan vijf miljoen aan rioleringswerken inclusief nieuwe bovenbouw met fiets- en wijkstraten. Bijkomend voor meer dan acht miljoen fietspaden en wegen.

We willen nadenken over verkeersveiligheid en beleving in Nijlen Centrum en voorzien vier miljoen om dit uit te voeren.

We linken een landschapspark aan Kessel Centrum en bouwen er een groen Pastoriepark uit. Verenigingen kunnen blijven rekenen op de steun van Lokaal Bestuur Nijlen.

We doen er alles aan om ook Bevel te voorzien van een structurele busverbinding. We openen een sociale kruidenier en buurtpunt.

Dit is lang niet alles dus blijf ons volgen voor meer info!

#hetkananders #gewoondoen #2560

visual final_GROEN OPENVLD_FINAAL

 

Binnenkort in uw brievenbus …

… nu al online. Onze nieuwe versie van “Hier”. Noteer alvast in uw agenda: zondag 24 november lichten we ons beleid toe tussen 9u30 en 12u in GC ’t Dorp in Kessel. Dus ben je lid, sympathisant, gewoon groene jongen of frisse dame? Allen welkom! Koffiekoeken, koffie, thee en fruitsap worden uiteraard voorzien.

Klik op de link om ons huis aan huis blad te downloaden. 

AWV en lokaal bestuur Nijlen werken in november aan betere fietspaden langs de Bouwelsesteenweg

Afbraakwerken aan woning eind oktober en vervolgens werken aan fietspaden zorgen tijdelijk voor hinder, maar ook voor veel extra fietscomfort :-)!

De komende weken zijn er afbraakwerken gepland in het centrum van Nijlen en daarna zijn er langs de Bouwelsesteenweg verbeteringswerken aan het fietspad. Na deze werken hebben we een biljartvlak fietspad langs de N13 in de gehele zone. We vragen aan iedereen het nodige geduld gedurende de werken. Met aandrang willen we vragen om de wegcode te respecteren en extra aandacht te hebben voor voetgangers en fietsers. Pas je verplaatsingsgedrag aan: vertrek vroeger of kies voor een alternatief vervoersmiddel. Dit is een overzicht van wat er wanneer gaat gebeuren en wat de impact zal zijn voor autoverkeer, voetgangers en fietsers.

Van woensdag 23 t.e.m. zondag 27 oktober

Tussen de ING bank aan de Woeringenstraat en githo komt er aan de zijde van de school een veiligheidskoker op het fietspad ​t.h.v. een bouwwerf aan huisnummer 37. Het voetpad wordt afgesloten. Voetgangers én fietsers hebben vrije doorgang door de koker.

Van maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november

Tussen de ING bank aan de Woeringensraat en githo worden het voet- en fietspad aan de zijde van githo nijlen afgesloten. Er komt een nood voet- en fietspad op de  rijbaan. Wegverkeer verloopt t.h.v. de werf wisselend met tijdelijke verkeerslichten. Dit zal wachttijden met zich brengen!

Van maandag 4 november t.e.m. vrijdag 6 december

In deze periode worden de fietspaden langs de N13 vanaf het kruispunt met de Woeringenstraat tot het kruispunt met de Koekoekstraat uitgebroken en opnieuw aangelegd. Er wordt eerst gewerkt van aan de Woeringenstraat tot aan de aansluiting met de Koekoekstraat aan de zijde van githo nijlen. De werf start in het centrum van Nijlen en schuift dan op naar de Koekoekstraat toe. Na de heraanleg aan deze zijde, start de aannemer aan de overkant van aan de Koekoekstraat naar het centrum. Per zijde duren de werken ongeveer twee weken. Tegen begin december is alles achter de rug.

Fietsers tijdelijk langs één zijde

Fietsers kunnen de werken passeren via het fietspad aan de kant waar niet gewerkt wordt. Er zal dus tijdelijk sprake zijn van dubbelrichtingsverkeer op het fietspad dat beschikbaar is. We vragen alle weggebruikers om extra op te letten t.h.v. de zijstraten! Fietsers moeten oversteken aan de Klokkenlaan en aan de Woeringenstraat. Dit kan door af te stappen en het zebrapad te gebruiken dat tijdelijk aan de Woeringenstraat aangelegd wordt. T.h.v. de Klokkenlaan kan het bestaande zebrapad gebruikt worden.

Beurtelings verkeer voor voertuigen

Het autoverkeer zal geregeld worden met verkeerslichten ter hoogte van de (opschuivende) werf. Dit wisselend verkeer zal onvermijdelijk wachttijden tot gevolg hebben. Dit is enkel het geval tijdens de werkuren. Om sluipverkeer te vermijden worden de Katerstraat, Hellevoortstraat, Bovenstraat en Elsendonkstraat verboden voor verkeer +3,5t uitgezonderd plaatselijke bediening. Op de N13, in de werfzone, zal de snelheid overal beperkt worden tot 50 km/u.

Wat met de zijstraten?

De toegang tot de zijstraten is verzekerd. Net als de opritten zijn ze in uitzonderlijke gevallen niet open tijdens de breek- en asfalteringswerken. We zullen er voor zorgen dat er altijd een toerit naar de zijstraten mogelijk is via de voorgaande of volgende zijstraat (bijvoorbeeld, wanneer de Hellevoortstraat tijdelijk dicht zou zijn, zal er steeds via de Bovenstraat gereden kunnen worden).

Ingangen van de scholen

Leerlingen van Sint-Calasanz kunnen oversteken aan de Woeringenstraat, via een tijdelijk zebrapad, en langs de ingang t.h.v. de turnkring naar de school gaan. Alle andere ingangen van de school blijven ook open. Tijdens de eerste fase van de werken, wanneer het fiets- en voetpad aan de kant van githo nijlen afgesloten is, is deze ingang een veilig alternatief. Zodra het fietspad aan de zijde van de sporthal aan de beurt is, wordt deze ingang opnieuw geschrapt.  Leerlingen van githo nijlen kunnen altijd via de poort t.h.v. de N13 of de ingang langs de achterzijde binnen. Gezien de verwachte drukte t.h.v. de uitrit van de sporthal op de N13 willen we vragen zo min mogelijk met de wagen langs hier te komen. Gebruik het August Hermansplein of de parking in de Nonnenstraat om van daar te voet verder naar school te wandelen.

Handelaars

Op de N13 komt er van 4/11 tot 6/12 een algeheel parkeerverbod op de kasseistroken naast de rijbaan aan beide zijden. Handelaars zijn steeds bereikbaar via hun eigen parking. De opritten blijven vrij behalve op het ogenblik dat het asfalt gegoten zal worden of de breekwerken bezig zijn. Hier kunnen we geen exacte timing op plakken

Naar een oplossing voor ons zwembad

Gisteren nam het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Nijlen een zware beslissing. We sluiten ons zwembad per direct. Groen-Open Vld is zich bewust van de enorme impact die deze sluiting met zich meebrengt. Onze sportclubs, recreatieve zwemmers, startende zwemmers en scholen komen in de problemen. Ons personeel gaat door een onzekere periode.

Als meerderheidspartij stellen we samen met onze collega’s binnen de meerderheid de veiligheid voorop. Het risico, hoe klein ook, dat iemand door één van de perrons (wandelpaden langsheen de zwemkommen) van ons zwembad zou zakken willen we niet nemen. Twee studiebureaus hebben dit risico recent benoemd en gisteren werd het laatste rapport aan het AGB toegelicht.

Vanuit de oppositie hebben ook wij in januari 2018 al gewaarschuwd voor dit scenario. Groen-Open Vld wil nu maar één ding doen: naar de toekomst kijken en voor een haalbare oplossing zorgen.

Wij stellen voor dat een projectleider wordt aangesteld binnen het lokaal bestuur met twee taken.

Enerzijds moeten we de komende weken alle gebruikers en het personeel van ons zwembad helpen bij het zoeken naar alternatieve oplossingen. Samen met de gebruikers moeten contacten worden gelegd met zwembaden in de buurt. We moeten nagaan welke mogelijkheden daar zijn en hoe we alle gebruikers kunnen helpen bij het invullen van hun behoeften. Daarbij dient bekeken te worden of en hoe het lokaal bestuur Nijlen zijn zwemmers kan ondersteunen: praktisch, financieel, administratief.

Anderzijds moet per direct worden gestart met een traject om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen welk aanbod we in de toekomst in onze gemeente nog kunnen realiseren voor zwemmers. Daarbij dient meer dan waarschijnlijk te worden vertrokken van een nieuwbouwproject waarvan de financiering én uitbating niet geheel door het lokaal bestuur Nijlen kan gedragen worden. Vraag is dan ook of er partners zijn en welke rol zij voor zichzelf binnen dit verhaal zien. Daarnaast moeten we, als we een realistische business case hebben, de behoeften van de toekomstige gebruikers in kaart brengen. Nadien volgt dan eventueel een geheel planningsproces rond een eventuele nieuwbouw.

Aan beide bovenstaande elementen zal Groen-Open Vld zeer constructief bijdragen met slechts één doel voor ogen: het zo goed als mogelijk afwikkelen van een situatie die momenteel verre van ideaal is. We roepen iedereen die hierbij betrokken is op om met eenzelfde mindset aan dit dossier te werken.

Bestuursakkoord is goedgekeurd!

Capture.PNG

Gemeentebesturen plannen over een periode van 6 jaar. Dat wil zeggen dat het eerste jaar van een nieuwe bestuursperiode een overgangsjaar is. De planning van de vorige periode loopt nog door tot 31/12/2019. Pas nadien start de nieuwe periode. Dat geeft besturen dus één jaar de tijd om grondig na te denken over wat ze wanneer gaan doen in de jaren 2020 tot 2025.

Als bestuur hebben we een visie en een missie uitgewerkt. Daarnaast is er het recent goedgekeurd bestuursakkoord. Voor al deze zaken hebben we onze tijd genomen. Op constructieve wijze kwam dit alles tot stand met nauw overleg tussen de meerderheidspartijen en het managementteam van onze gemeente.

In de periode juni tot november gaan we het bestuursakkoord concretiseren. Wat gaan we precies doen? Wanneer en hoe gaan we dat betalen? Op die manier zijn we in december klaar om vanaf dan te focussen op het uitrollen van ons meerjarenplan.

Lees hier de visie en missie van gemeentebestuur na voor de komende 6 jaar.

En hier het onlangs goedgekeurde bestuursakkoord voor 2019-2024.

De fiets!

P1120286.JPG

Op 1 mei toonde het gemeentebestuur van Nijlen de film Why We Cycle (of de Nederlandse titel  ‘Gewoon Fietsen‘). Het was het startschot voor onze campagne www.nijlenfietstdewereldrond.be. Met deze campagne willen we fietsen nog meer in de kijker zetten. We willen ‘fuzz’ te maken, om iedereen die nog dat extra zetje nodig heeft ook op de fiets te krijgen.

In België fietsen we al veel. 15% van de verplaatsingen doen we met de fiets, dit zet ons samen met Denemarken op een tweede plaats. In Nederland is dat 27%, zij staan op kop. We mogen die Hollanders toch niet laten winnen!

Fietsberaad kwam de film ‘Gewoon Fietsen’ inleiden. Cijfers geven blijkbaar aan dat we in Nijlen 18% van onze verplaatsingen met de fiets doen. We scoren dus bovengemiddeld. Als we met z’n allen elk jaar het aantal fietsverplaatsingen met 1% verhogen maakt dat enkele honderduizenden autoverplaatsingen minder in België!

Fietsen is gezond. Fietsen over een haalbare afstand is stipt. Fietsen is goed voor het milieu. Fietsen is goedkoop. Fietsen is goed voor onze mentale gezondheid. Op de fiets stop je met piekeren én toch krijg je er de beste ideeën. Fietsen geeft vrijheid aan kinderen en jongeren. Vertier voor wielertoeristen en zij die een toertje gaan maken. Fietsers zijn gelijkwaardig. En fietsen is sociaal, dat laatste is heel belangrijk.

We maken oogcontact met andere fietsers. We groeten een oude bekende, verre vriend of iemand die we kennen ‘van ziens’. We slaan een praatje voor het rode licht. Zoeken een wiel en kruipen er in. Helpen elkaar bij een lekke band. Doe de test, ga met een lekke band op de ring staan en wacht tot er iemand spontaan stopt. Doe dan hetzelfde met een fiets op de fiets-o-strade. De fiets, positief, sociaal, goedkoop en milieuvriendelijk. Mocht hij niet bestaan, iemand moest hem dringend uitvinden!

De Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kessel-Station was autovrij. De kinderen van basisschool ‘De Ceder’ kwamen er tekenen met stoepkrijt. En hoe! Vol energie. De straat was van hen. En de buren die thuis waren? Die kwamen buiten. Stonden midden op de straat met een kinderkoets tegen elkaar te praten. Anderen kwamen elkaar na jaren in dezelfde straat te wonen voor het eerst ‘écht’ tegen, ‘want wij kennen elkaar niet meer’. Ook dat zal beter worden, als we meer fietsen.

IMG-20190502-WA0008

De hunker naar het verleden, waar we zo vaak over horen en lezen op sociale media, toen mensen elkaar kenden en meer konden ‘verdragen’, is perfect te verzoenen met de wensen van de klimaatgeneratie voor de toekomst. Gewoon fietsen is een begin. Veel plezier!

Nijlen ondertekent charter ‘paraat voor de schoolstraat’

Gemeente ondersteunt scholen die een schoolstraat of een stapspot willen inrichten. Hiermee wordt het startschot gegeven voor een jaar waarin er de gemeente begint aan een nieuw mobiliteitsplan. Er wordt momenteel gewerkt aan een ambitienota die bij het bestek zal gevoegd worden om een goed studiebureau aan te trekken. Dit lange termijn plan verhindert het bestuur echter niet om alvast enkele maatregelen uit te werken om vooral voor fietsers en voetgangers en in de schoolomgevingen, de verkeersveiligheid te verbeteren.

20170922_152825

Het Vlaams initiatief ‘paraat voor de schoolstraat’ wil gemeentes en scholen ondersteunen om een schoolstraat te testen en geeft hierbij ondersteuning in de vorm van een stappenplan. Door als lokaal bestuur dit charter te ondertekenen geeft Nijlen een krachtig signaal naar zowel de scholen als de ouders dat de gemeente werk wil maken van veilige schoolomgevingen. Scholen kunnen contact opnemen met de beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente en ondersteuning vragen om samen met hen het stappenplan te doorlopen om een schoolstraat en/of stapspot in te richten. Een schoolstraat is helaas geen oplossing voor elke school omdat niet elke straat (bv gewestwegen) zomaar kunnen afgesloten worden. Dit wil echter niet zeggen dat de gemeente niet samen met de school naar andere oplossingen kan kijken.

Wat is precies een schoolstraat?
Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten van gemotoriseerd verkeer en zo meer ruimte biedt aan leerlingen die te voet, met de step of met de fiets de schoolomgeving willen betreden of verlaten. In overleg met de gemeente en de school kan dit een ander tijdskader zijn. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is dus geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden (dit is in de huidige wetgeving niet het geval. Nu kunnen bewoners in en uitrijden maar dit zal worden aangepast rond de zomer). Wie met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan. Al dan niet onder begeleiding van de ouders.

En wat is een stapspot?
Een stapspot is een locatie op wandelafstand van de school waar ouders kunnen parkeren. Vanaf daar kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding naar school wandelen. Voorbeelden van stapspots zijn: bibliotheekparking, parking van een grootwarenhuis, … Het is belangrijk om de stapspots goed uit te kiezen (op wandelafstand) en duidelijk naar ouders te communiceren. Ook wanneer een schoolstraat niet mogelijk is, kunnen stapspots een oplossing bieden.

Hoe kunnen scholen intekenen?
De gemeente Nijlen heeft zich al ingeschreven en staat paraat voor de schoolstraat; nu de scholen nog! Elk schoolbestuur kan zich gemakkelijk inschrijven via deze link. Dan is het aan de school om een kernteam op te starten (bv een verkeerscomité) en voorbereidingen te treffen zodat alle gebruikers van de schoolomgeving mee zijn: directie en leerkrachten, ouders en grootouders, buurtbewoners,… Wanneer de school er zeker van is dat er voldoende engagement is kan ze naar de gemeente stappen die dan verdere communicatie voert met politie, brandweer,… en ondersteuning biedt bij de verdere uitwerking. De schoolstraat kan dan getest worden voor een zelf te bepalen periode en kan na een positieve evaluatie definitief ingesteld worden.

Ons programma verwezenlijken!

Groen-Open Vld kwam in Nijlen als één van de weinige winnaars uit de bus na de verkiezingen van zondag. Met Lien Du Four als lijsttrekster sprong de ploeg van Groen-Open Vld van 3 naar 5 zetels in de gemeenteraad. Daarbij zette Lien een ijzersterke persoonlijke score neer. Ze behaalde 817 voorkeurstemmen en staat daarmee 3de in de lijst van meest populaire politici in Nijlen.

Lien Du Four: “we zijn heel fier dat we met 5 gemeenteraadsleden de komende periode aan de slag kunnen om de vooruitstrevende ideëen die we aan de kiezer gepresenteerd hebben in de praktijk om te zetten. Naast Bert Celis, die met 544 persoonlijke stemmen verkozen werd, Victor De Groof en Els Herremans werd ook Ferdi Heylen voor onze lijst verkozen”.

De kaarten werden door de kiezer in Nijlen niet gemakkelijk geschud en de onderhandelingen voor het op de been brengen van een werkbare coalitie liepen stroef. “Aan politiek doe je om jouw ideëen te kunnen uitvoeren. Nijlen kent op de dag na de verkiezingen geen revolutie. Groen-Open Vld zal samen me N&U en CD&V de komende zes jaar een meerderheid vormen. Dankzij onze 5 kwaliteitsvolle en gedreven raadsleden menen we voldoende garanties te hebben op een succesvolle uitrol van ons verkiezingsprogramma. Meer aandacht en budget voor de zwakke weggebruiker, meer participatie en transparantie en een betere samenwerking over alle partijgrenzen heen staan daarbij voorop” aldus Bert Celis.

“De komende dagen en weken volgen er intense gesprekken met N&U en CD&V om verdere afspraken te maken. We zien heel wat raakpunten met ons programma bij beide partners. We verwachten van hen dan ook dat ze, wat ze voor de verkiezingen beloofd hebben, nu samen met ons zullen uitvoeren. Politiek is en blijft de kunst van het compromis. Onze gemeente kan vooruit. Met deze mooie uitslag onder de arm gaan we met Groen-Open Vld kei hard mee bouwen aan een nog beter Bevel, Kessel en Nijlen” besluit Victor De Groof.

Meer info: Bert Celis 0499 85 82 82.

breed_4