Nijlen ondertekent charter ‘paraat voor de schoolstraat’

Gemeente ondersteunt scholen die een schoolstraat of een stapspot willen inrichten. Hiermee wordt het startschot gegeven voor een jaar waarin er de gemeente begint aan een nieuw mobiliteitsplan. Er wordt momenteel gewerkt aan een ambitienota die bij het bestek zal gevoegd worden om een goed studiebureau aan te trekken. Dit lange termijn plan verhindert het bestuur echter niet om alvast enkele maatregelen uit te werken om vooral voor fietsers en voetgangers en in de schoolomgevingen, de verkeersveiligheid te verbeteren.

20170922_152825

Het Vlaams initiatief ‘paraat voor de schoolstraat’ wil gemeentes en scholen ondersteunen om een schoolstraat te testen en geeft hierbij ondersteuning in de vorm van een stappenplan. Door als lokaal bestuur dit charter te ondertekenen geeft Nijlen een krachtig signaal naar zowel de scholen als de ouders dat de gemeente werk wil maken van veilige schoolomgevingen. Scholen kunnen contact opnemen met de beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente en ondersteuning vragen om samen met hen het stappenplan te doorlopen om een schoolstraat en/of stapspot in te richten. Een schoolstraat is helaas geen oplossing voor elke school omdat niet elke straat (bv gewestwegen) zomaar kunnen afgesloten worden. Dit wil echter niet zeggen dat de gemeente niet samen met de school naar andere oplossingen kan kijken.

Wat is precies een schoolstraat?
Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten van gemotoriseerd verkeer en zo meer ruimte biedt aan leerlingen die te voet, met de step of met de fiets de schoolomgeving willen betreden of verlaten. In overleg met de gemeente en de school kan dit een ander tijdskader zijn. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is dus geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden (dit is in de huidige wetgeving niet het geval. Nu kunnen bewoners in en uitrijden maar dit zal worden aangepast rond de zomer). Wie met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan. Al dan niet onder begeleiding van de ouders.

En wat is een stapspot?
Een stapspot is een locatie op wandelafstand van de school waar ouders kunnen parkeren. Vanaf daar kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding naar school wandelen. Voorbeelden van stapspots zijn: bibliotheekparking, parking van een grootwarenhuis, … Het is belangrijk om de stapspots goed uit te kiezen (op wandelafstand) en duidelijk naar ouders te communiceren. Ook wanneer een schoolstraat niet mogelijk is, kunnen stapspots een oplossing bieden.

Hoe kunnen scholen intekenen?
De gemeente Nijlen heeft zich al ingeschreven en staat paraat voor de schoolstraat; nu de scholen nog! Elk schoolbestuur kan zich gemakkelijk inschrijven via deze link. Dan is het aan de school om een kernteam op te starten (bv een verkeerscomité) en voorbereidingen te treffen zodat alle gebruikers van de schoolomgeving mee zijn: directie en leerkrachten, ouders en grootouders, buurtbewoners,… Wanneer de school er zeker van is dat er voldoende engagement is kan ze naar de gemeente stappen die dan verdere communicatie voert met politie, brandweer,… en ondersteuning biedt bij de verdere uitwerking. De schoolstraat kan dan getest worden voor een zelf te bepalen periode en kan na een positieve evaluatie definitief ingesteld worden.

Ons programma verwezenlijken!

Groen-Open Vld kwam in Nijlen als één van de weinige winnaars uit de bus na de verkiezingen van zondag. Met Lien Du Four als lijsttrekster sprong de ploeg van Groen-Open Vld van 3 naar 5 zetels in de gemeenteraad. Daarbij zette Lien een ijzersterke persoonlijke score neer. Ze behaalde 817 voorkeurstemmen en staat daarmee 3de in de lijst van meest populaire politici in Nijlen.

Lien Du Four: “we zijn heel fier dat we met 5 gemeenteraadsleden de komende periode aan de slag kunnen om de vooruitstrevende ideëen die we aan de kiezer gepresenteerd hebben in de praktijk om te zetten. Naast Bert Celis, die met 544 persoonlijke stemmen verkozen werd, Victor De Groof en Els Herremans werd ook Ferdi Heylen voor onze lijst verkozen”.

De kaarten werden door de kiezer in Nijlen niet gemakkelijk geschud en de onderhandelingen voor het op de been brengen van een werkbare coalitie liepen stroef. “Aan politiek doe je om jouw ideëen te kunnen uitvoeren. Nijlen kent op de dag na de verkiezingen geen revolutie. Groen-Open Vld zal samen me N&U en CD&V de komende zes jaar een meerderheid vormen. Dankzij onze 5 kwaliteitsvolle en gedreven raadsleden menen we voldoende garanties te hebben op een succesvolle uitrol van ons verkiezingsprogramma. Meer aandacht en budget voor de zwakke weggebruiker, meer participatie en transparantie en een betere samenwerking over alle partijgrenzen heen staan daarbij voorop” aldus Bert Celis.

“De komende dagen en weken volgen er intense gesprekken met N&U en CD&V om verdere afspraken te maken. We zien heel wat raakpunten met ons programma bij beide partners. We verwachten van hen dan ook dat ze, wat ze voor de verkiezingen beloofd hebben, nu samen met ons zullen uitvoeren. Politiek is en blijft de kunst van het compromis. Onze gemeente kan vooruit. Met deze mooie uitslag onder de arm gaan we met Groen-Open Vld kei hard mee bouwen aan een nog beter Bevel, Kessel en Nijlen” besluit Victor De Groof.

Meer info: Bert Celis 0499 85 82 82.

breed_4

Even voorstellen, Bert Celis

Klaar voor het laatste weekend voor de verkiezingen? Wij wel! Nog 8 dagen gaan we volle bak campagne voeren. Voor Bevel, Kessel en Nijlen. Net voor het weekend stellen we jullie graag onze nummer 3 voor: Bert Celis. Duurzaamheid, een bloeiend verenigingsleven en betere fietsmobiliteit. Daar wil Bert werk van maken. Fijn weekend!