Bestuursakkoord is goedgekeurd!

Capture.PNG

Gemeentebesturen plannen over een periode van 6 jaar. Dat wil zeggen dat het eerste jaar van een nieuwe bestuursperiode een overgangsjaar is. De planning van de vorige periode loopt nog door tot 31/12/2019. Pas nadien start de nieuwe periode. Dat geeft besturen dus één jaar de tijd om grondig na te denken over wat ze wanneer gaan doen in de jaren 2020 tot 2025.

Als bestuur hebben we een visie en een missie uitgewerkt. Daarnaast is er het recent goedgekeurd bestuursakkoord. Voor al deze zaken hebben we onze tijd genomen. Op constructieve wijze kwam dit alles tot stand met nauw overleg tussen de meerderheidspartijen en het managementteam van onze gemeente.

In de periode juni tot november gaan we het bestuursakkoord concretiseren. Wat gaan we precies doen? Wanneer en hoe gaan we dat betalen? Op die manier zijn we in december klaar om vanaf dan te focussen op het uitrollen van ons meerjarenplan.

Lees hier de visie en missie van gemeentebestuur na voor de komende 6 jaar.

En hier het onlangs goedgekeurde bestuursakkoord voor 2019-2024.

De fiets!

P1120286.JPG

Op 1 mei toonde het gemeentebestuur van Nijlen de film Why We Cycle (of de Nederlandse titel  ‘Gewoon Fietsen‘). Het was het startschot voor onze campagne www.nijlenfietstdewereldrond.be. Met deze campagne willen we fietsen nog meer in de kijker zetten. We willen ‘fuzz’ te maken, om iedereen die nog dat extra zetje nodig heeft ook op de fiets te krijgen.

In België fietsen we al veel. 15% van de verplaatsingen doen we met de fiets, dit zet ons samen met Denemarken op een tweede plaats. In Nederland is dat 27%, zij staan op kop. We mogen die Hollanders toch niet laten winnen!

Fietsberaad kwam de film ‘Gewoon Fietsen’ inleiden. Cijfers geven blijkbaar aan dat we in Nijlen 18% van onze verplaatsingen met de fiets doen. We scoren dus bovengemiddeld. Als we met z’n allen elk jaar het aantal fietsverplaatsingen met 1% verhogen maakt dat enkele honderduizenden autoverplaatsingen minder in België!

Fietsen is gezond. Fietsen over een haalbare afstand is stipt. Fietsen is goed voor het milieu. Fietsen is goedkoop. Fietsen is goed voor onze mentale gezondheid. Op de fiets stop je met piekeren én toch krijg je er de beste ideeën. Fietsen geeft vrijheid aan kinderen en jongeren. Vertier voor wielertoeristen en zij die een toertje gaan maken. Fietsers zijn gelijkwaardig. En fietsen is sociaal, dat laatste is heel belangrijk.

We maken oogcontact met andere fietsers. We groeten een oude bekende, verre vriend of iemand die we kennen ‘van ziens’. We slaan een praatje voor het rode licht. Zoeken een wiel en kruipen er in. Helpen elkaar bij een lekke band. Doe de test, ga met een lekke band op de ring staan en wacht tot er iemand spontaan stopt. Doe dan hetzelfde met een fiets op de fiets-o-strade. De fiets, positief, sociaal, goedkoop en milieuvriendelijk. Mocht hij niet bestaan, iemand moest hem dringend uitvinden!

De Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kessel-Station was autovrij. De kinderen van basisschool ‘De Ceder’ kwamen er tekenen met stoepkrijt. En hoe! Vol energie. De straat was van hen. En de buren die thuis waren? Die kwamen buiten. Stonden midden op de straat met een kinderkoets tegen elkaar te praten. Anderen kwamen elkaar na jaren in dezelfde straat te wonen voor het eerst ‘écht’ tegen, ‘want wij kennen elkaar niet meer’. Ook dat zal beter worden, als we meer fietsen.

IMG-20190502-WA0008

De hunker naar het verleden, waar we zo vaak over horen en lezen op sociale media, toen mensen elkaar kenden en meer konden ‘verdragen’, is perfect te verzoenen met de wensen van de klimaatgeneratie voor de toekomst. Gewoon fietsen is een begin. Veel plezier!

Nijlen ondertekent charter ‘paraat voor de schoolstraat’

Gemeente ondersteunt scholen die een schoolstraat of een stapspot willen inrichten. Hiermee wordt het startschot gegeven voor een jaar waarin er de gemeente begint aan een nieuw mobiliteitsplan. Er wordt momenteel gewerkt aan een ambitienota die bij het bestek zal gevoegd worden om een goed studiebureau aan te trekken. Dit lange termijn plan verhindert het bestuur echter niet om alvast enkele maatregelen uit te werken om vooral voor fietsers en voetgangers en in de schoolomgevingen, de verkeersveiligheid te verbeteren.

20170922_152825

Het Vlaams initiatief ‘paraat voor de schoolstraat’ wil gemeentes en scholen ondersteunen om een schoolstraat te testen en geeft hierbij ondersteuning in de vorm van een stappenplan. Door als lokaal bestuur dit charter te ondertekenen geeft Nijlen een krachtig signaal naar zowel de scholen als de ouders dat de gemeente werk wil maken van veilige schoolomgevingen. Scholen kunnen contact opnemen met de beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente en ondersteuning vragen om samen met hen het stappenplan te doorlopen om een schoolstraat en/of stapspot in te richten. Een schoolstraat is helaas geen oplossing voor elke school omdat niet elke straat (bv gewestwegen) zomaar kunnen afgesloten worden. Dit wil echter niet zeggen dat de gemeente niet samen met de school naar andere oplossingen kan kijken.

Wat is precies een schoolstraat?
Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten van gemotoriseerd verkeer en zo meer ruimte biedt aan leerlingen die te voet, met de step of met de fiets de schoolomgeving willen betreden of verlaten. In overleg met de gemeente en de school kan dit een ander tijdskader zijn. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is dus geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden (dit is in de huidige wetgeving niet het geval. Nu kunnen bewoners in en uitrijden maar dit zal worden aangepast rond de zomer). Wie met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan. Al dan niet onder begeleiding van de ouders.

En wat is een stapspot?
Een stapspot is een locatie op wandelafstand van de school waar ouders kunnen parkeren. Vanaf daar kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding naar school wandelen. Voorbeelden van stapspots zijn: bibliotheekparking, parking van een grootwarenhuis, … Het is belangrijk om de stapspots goed uit te kiezen (op wandelafstand) en duidelijk naar ouders te communiceren. Ook wanneer een schoolstraat niet mogelijk is, kunnen stapspots een oplossing bieden.

Hoe kunnen scholen intekenen?
De gemeente Nijlen heeft zich al ingeschreven en staat paraat voor de schoolstraat; nu de scholen nog! Elk schoolbestuur kan zich gemakkelijk inschrijven via deze link. Dan is het aan de school om een kernteam op te starten (bv een verkeerscomité) en voorbereidingen te treffen zodat alle gebruikers van de schoolomgeving mee zijn: directie en leerkrachten, ouders en grootouders, buurtbewoners,… Wanneer de school er zeker van is dat er voldoende engagement is kan ze naar de gemeente stappen die dan verdere communicatie voert met politie, brandweer,… en ondersteuning biedt bij de verdere uitwerking. De schoolstraat kan dan getest worden voor een zelf te bepalen periode en kan na een positieve evaluatie definitief ingesteld worden.

Ons programma verwezenlijken!

Groen-Open Vld kwam in Nijlen als één van de weinige winnaars uit de bus na de verkiezingen van zondag. Met Lien Du Four als lijsttrekster sprong de ploeg van Groen-Open Vld van 3 naar 5 zetels in de gemeenteraad. Daarbij zette Lien een ijzersterke persoonlijke score neer. Ze behaalde 817 voorkeurstemmen en staat daarmee 3de in de lijst van meest populaire politici in Nijlen.

Lien Du Four: “we zijn heel fier dat we met 5 gemeenteraadsleden de komende periode aan de slag kunnen om de vooruitstrevende ideëen die we aan de kiezer gepresenteerd hebben in de praktijk om te zetten. Naast Bert Celis, die met 544 persoonlijke stemmen verkozen werd, Victor De Groof en Els Herremans werd ook Ferdi Heylen voor onze lijst verkozen”.

De kaarten werden door de kiezer in Nijlen niet gemakkelijk geschud en de onderhandelingen voor het op de been brengen van een werkbare coalitie liepen stroef. “Aan politiek doe je om jouw ideëen te kunnen uitvoeren. Nijlen kent op de dag na de verkiezingen geen revolutie. Groen-Open Vld zal samen me N&U en CD&V de komende zes jaar een meerderheid vormen. Dankzij onze 5 kwaliteitsvolle en gedreven raadsleden menen we voldoende garanties te hebben op een succesvolle uitrol van ons verkiezingsprogramma. Meer aandacht en budget voor de zwakke weggebruiker, meer participatie en transparantie en een betere samenwerking over alle partijgrenzen heen staan daarbij voorop” aldus Bert Celis.

“De komende dagen en weken volgen er intense gesprekken met N&U en CD&V om verdere afspraken te maken. We zien heel wat raakpunten met ons programma bij beide partners. We verwachten van hen dan ook dat ze, wat ze voor de verkiezingen beloofd hebben, nu samen met ons zullen uitvoeren. Politiek is en blijft de kunst van het compromis. Onze gemeente kan vooruit. Met deze mooie uitslag onder de arm gaan we met Groen-Open Vld kei hard mee bouwen aan een nog beter Bevel, Kessel en Nijlen” besluit Victor De Groof.

Meer info: Bert Celis 0499 85 82 82.

breed_4

Even voorstellen, Bert Celis

Klaar voor het laatste weekend voor de verkiezingen? Wij wel! Nog 8 dagen gaan we volle bak campagne voeren. Voor Bevel, Kessel en Nijlen. Net voor het weekend stellen we jullie graag onze nummer 3 voor: Bert Celis. Duurzaamheid, een bloeiend verenigingsleven en betere fietsmobiliteit. Daar wil Bert werk van maken. Fijn weekend!

Even voorstellen, Nicholas Van der Veken

Dit is Nicholas Van der Veken. Nicholas staat op de 4de plaats bij Groen-Open Vld. Sinds augustus voert hij zeer actief campagne. Nicholas belde aan bij meer dan 1500 huizen in Kessel. Hij weet dus wat er leeft. Bekijk snel wat Nicholas te vertellen heeft!