In Kessel brandt de lamp :-)

Gemeenteraadslid en -voorzitter Ferdi Heylen ijvert al lang voor verlichting op de fietsdoorsteken tussen Berlaarsesteenweg en Terlakenweg. Mede dankzij Ferdi kunnen we melden dat deze werken kortelings zullen starten! De komende jaren zal heel dit gebied een update krijgen, dus ook andere aandachtspunten komen binnenkort zeker aan de beurt! Wat volgt is een bericht van Lokaal Bestuur Nijlen.

Eerst aanleg nutsleidingen in fietswegen Berlaarsesteenweg – Gasthuisstraat – DongelstraatKesselaars kennen ze als hun broekzak, de wegjes voor fietsers en voetgangers die in het groen achter de dorpskern lopen van aan de Terlakenweg via Dongelstraat en Gasthuisstraat tot aan de Berlaarsesteenweg. Die veilige verbindingen worden nog veiliger, want er komt verlichting. Het gaat om led-verlichting, dimbaar en aan passende lage palen. Daarvoor moeten er eerst wel leidingen aangelegd worden.

Dat gebeurt tussen 14 en 18 december en in die periode moeten fietsers omrijden. Voetgangers kunnen wel gewoon door.Verschillende fases en omleidingen voor fietsersEerst wordt er gewerkt in de fietsweg tussen Berlaarsesteenweg en Gasthuisstraat. Er is dan een fietsomleiding langs Berlaarsesteenweg – St-Lambertusstraat. Aan het kruispunt St- Lambertusstraat met Kessel-Dorp staat een bord met ‘fietsers afstappen’ zodat fietsers te voet naar Gasthuisstraat kunnen wandelen en van daaruit terug naar de fietsdoorsteek kunnen.

Daarna verhuizen de werken naar het deel tussen Gasthuisstraat en Dongelstraat. Dat stuk is dan niet bruikbaar voor fietsers.In een laatste fase komt de Terlakenweg aan bod. Hier geldt langs één kant een parkeerverbod en een voorrangsregeling. Fietsers gebruiken de fietsdoorsteek en Dongelstraat.

Oproep en hart onder de riem!

De gemeenteraad van Nijlen, waar Ferdi Heylen van Groen-Open Vld voorzitter van is, lanceerde zonet onderstaande gezamenlijke oproep. Eensgezindheid kan ons ver brengen, we rekenen op jou!

Alle 27 raadsleden richten zich samen met één stem naar alle inwoners

Beste Nijlenaar,Met deze boodschap richten alle politieke families van ons dorp zich tot jullie allemaal. CD&V, Groen-Open Vld, Nieuw Nijlen, Nijlen & U, N-VA en Vlaams Belang, zonder onderscheid roepen de 27 gemeenteraadsleden u op om de basisregels omtrent Covid-19 zeer goed te volgen. Beperk uw sociale contacten! Hoe moeilijk dit ook is, want we zijn allemaal sociale wezens, maar het moet! Ga niet creatief om met de regels, maar pas ze consequent toe. Ons zorgsysteem piept en kraakt langs alle kanten. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om nog erger te voorkomen.

We laten niemand los!

De gemeenteraad beseft hoe moeilijk deze periode al was en nog zal worden. Deze pandemie vraagt veel van ons allemaal. We willen iedereen dan ook een hart onder de riem steken: geef niet op! Samen kunnen we dit! De afgelopen maanden hebben we in Nijlen al bewezen dat we elkaar veel en graag helpen.Heb je hulp nodig? Wil je als vrijwilliger anderen helpen? Laat het ons weten! Bel naar 03 410 02 11 of digitaal via www.nijlenhelpt.be .

Bomen én Bos!

Lokaal Bestuur Nijlen lanceerde vandaag onderstaande bericht. We zijn zeer blij dat we actief hebben kunnen bijdragen tot de drie genoemde projecten.

Via de raad van bestuur bij IOK, waar Bert Celis lid van is, hebben we onze 1001 bomen actie uitgerold naar vele gemeenten in de Kempen. Zo plant heel de Kempen binnenkort bomen dankzij een initiatief dat in Nijlen gelanceerd werd.

Binnen het schepencollege hebben we actief meegedacht om de kap van “het boske” aan de Klokkenlaan te voorkomen. Na overleg met de eigenaars zal de gemeente het nodige onderhoud uitvoeren zodat kinderen en jeugdbewegingen van dit stukje groen “in de wijk” kunnen blijven genieten.

Tot slot heeft onze fractieleider, Victor De Groof, actief bijgedragen aan het overleg met het OCMW van Lier met als doel het kappen van bomen op gronden van het Lierse OCMW welke gelegen zijn in onze gemeente te voorkomen.

Graag gedaan vanwege Groen-Open Vld Nijlen-Kessel-Bevel ;-).

Fractieleider Victor De Groof

Wat volgt is een bericht van Lokaal Bestuur Nijlen.

Boomplantacties en opmaak beheersplan voor openbaar domein en overleg met eigenaars op privédomein

De succesvolle ‘1001 Bomen’ actie van lokaal bestuur Nijlen is dit najaar aan zijn derde editie toe. Naast het stimuleren van het planten van meer bomen, wil lokaal bestuur Nijlen ook duurzaam omgaan met de bestaande bomen en bossen én gaat het ook actief in gesprek met eigenaars die bomen willen kappen op hun eigendom. Een voorbeeld daarvan is een constructieve samenwerking met het OCMW van Lier.

Bomen uitdelen en waar mogelijk bossen uitbreiden

Naast het uitdelen van bomen in het kader van de zeer succesvolle ‘1001 Bomen’ acties, werkt lokaal bestuur Nijlen ook aan een beheersplan om duurzaam om te gaan met de aanwezige bomen en bossen in de gemeente. Waar mogelijk worden percelen aangekocht waardoor op termijn meer bos toegankelijk wordt voor recreatie. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de verschillende aankopen die samen met Kempens Landschap werden gedaan om meer bos aan Kruiskensberg open te stellen. 

In overleg met eigenaars voor bomen op privédomein

Voor de bomen en bossen die zich bevinden op terreinen waarvoor de gemeente niet bevoegd is, gaat het lokaal bestuur actief in gesprek met de eigenaars. Een voorbeeld daarvan is een bomenkap die aan de Klokkenlaan vermeden kon worden, na overleg met de eigenaar. Maar er is ook een actueel voorbeeld op grotere schaal.

Aanzienlijke bomenkap aan Kessel fort werd voorkomen

Het OCMW van Lier bezit ook in Nijlen gronden, zoals bijvoorbeeld aan het fort van Kessel aan de zijde naar de Grote Puttingbaan toe. Op die terreinen wilde het OCMW van Lier op twee percelen een aanzienlijke bomenkap uitvoeren. Na overleg met burgemeester Paul Verbeeck, schepen Tom Covens, raadslid Victor De Groof en ruimtelijk planner-omgevingsambtenaar Maarten Horemans, werd overeengekomen om deze kapping niet uit te voeren. Dit kadert in de opmaak van een globaal beheersplan voor de ruime omgeving (fort, Hoogbos, Kesselse heide). Lokaal bestuur Nijlen is het OCMW van Lier zeer dankbaar voor deze constructieve samenwerking.

Hét buurtpunt

Lien Du Four timmert, als schepen van o.a. sociale zaken, achter de schermen al enige tijd aan “het buurtpunt”. Dit wordt een plek waar letterlijk iedereen welkom is! Een plek voor alle Nijlenaars. We bundelen hier een sociale kruidenier maar evenzeer de fietsbieb (waar je fietsen voor kinderen voor langere periode kan lenen/huren, ze groeien immers snel “uit” hun fiets). Ook tal van andere initiatieven zullen onderdak vinden in het buurtpunt: een repair-café, spelotheek, praatcafé, Nederlands voor anderstaligen, … .

Lien Du Four, schepen voor o.a. sociale zaken, realiseert mee het buurtpunt in Nijlen

We zochten voor ons buurtpunt een locatie in het centrum. Een locatie met zichtbaarheid. Deze lijken we gevonden te hebben: het voormalig chiroheem aan de Kerkeblokken. We dienen de administratie nog rond te krijgen en gaan dan aan de slag met de inrichting. In het voorjaar van 2021 wensen we het buurtpunt te openen!

Erg blij met deze concrete en verre van evidente verwezenlijking! Wil jij jouw steentje bijdragen als vrijwilliger in het buurtpunt? Aarzel niet en laat het ons weten!

Energiescan moet resulteren in daling CO2 uitstoot.

Zonet keurde de gemeenteraad van Nijlen de toetreding tot de VEB goed (Vlaams Energiebedrijf). Via een win-win-systeem zullen 7 gebouwen van lokaal bestuur Nijlen de komende jaren een energieaudit ondergaan. Nadien zullen op het terrein effectief verbeteringen worden uitgevoerd.

De gebouwen in scope zijn: ’t Dorp, Tibourschrans, Pastorie Bevel, Gemeentehuis Kessel, Sporthal De Putting, githo en gemeentelijk magazijn.

Zo willen we stevig bijdragen aan de doelstellingen van Kempen 2030. Daarbij werd een globale daling van 40% CO2 voor lokaal bestuur Nijlen vooropgesteld.

Alweer een mooie stap richting de echt wel noodzakelijke reductie van de uitstoot van CO2 waar we als groen-open vld graag aan meewerken!

Vakantie in de straat!

Groen-OpenVld is super blij met het initiatief van de vakantiestraten in Bevel, Kessel en Nijlen. Een straat is immers meer dan een infrastructuur om auto’s op te laten rijden. Een straat is een openbare ruimte waar een buurt tot leven moet kunnen komen. Een straat faciliteert praten, ontmoeten, samen spelen. Een straat zorgt voor een sterk sociaal weefsel. Helpende buren die elkaar respecteren, kinderen uit de wijk die samen kunnen genieten van een hopelijk heerlijke zomer!

Zin om dit mee te realiseren? Richt een vakantiestraat in!

Wat volgt is een bericht van Lokaal Bestuur Nijlen.

Samen gezellig buurten, iets drinken, bijpraten en zwanzen terwijl de kinderen op straat ravotten en spelen,  we gaan er deze zomer misschien wel meer nood aan hebben dan ooit! Meer mensen gaan vakantie in eigen land vieren en we hebben zeker veel om over bij te praten. Om dat mee mogelijk te maken, breidt lokaal bestuur Nijlen het concept van de speelstraten uit naar heuse vakantiestraten. Als extra stimulans voor de lokale handelaars krijgen aanvragers ook een Nijlense cadeaubon aangeboden.

vakantiestraat3

Wat maakt een vakantiestraat anders dan een speelstraat?

Het principe is hetzelfde als bij een gewone speelstraat: straten die daarvoor in aanmerking komen, kunnen afgesloten worden voor verkeer. Enkel buurtbewoners mogen stapvoets de straat in en uit. Anders dan bij een speelstraat is dat een vakantiestraat langer afgesloten kan zijn (7 tot 14 dagen i.p.v. 5) en dit telkens van 7 uur tot 22 uur. Er is vooraf geen bevraging van buurtbewoners nodig want dat is momenteel door de corona-maatregelen niet mogelijk. Toch zal na goedkeuring de ganse straat/buurt verwittigd worden zodat eventuele bedenkingen nog tijdig aan het lokaal bestuur gemeld kunnen worden.

Welke straten komen in aanmerking?

Je straat komt enkel in aanmerking als:

1. je er max. 50 km/uur mag rijden

2. er niet te veel doorgaand verkeer is

3. er geen openbaar vervoer door passeert

4. de omliggende straten ook voldoende bereikbaar blijven als jouw straat wordt afgesloten.

Bij een aanvraag kijken we na of je straat/buurt voldoet aan de voorwaarden.

Wanneer en hoe kan je een aanvraag doen?

Aanvragen voor de maand juli 2020 moeten binnen zijn bij vóór 15 juni 2020. Voor de maand augustus doe je de aanvraag ten laatste op 10 juli 2020. Je doet de aanvraag via dit formulier: https://www.jeugdnijlen.be/sites/default/files/wysiwyg/website/bestanden/aanvraagformulier_vakantiestraat_zomer_2020_-_lokaal_bestuur_nijlen.pdf

Meer info over het concept: https://www.jeugdnijlen.be/organiseren/vakantiestraat-2020

Stand van zaken project Trage Wegen.

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: hoe zit dat nu met ons project rond Trage Wegen? Veel leesplezier & blijf gezond!

tragewegenhier

Ons Lien is er klaar voor. Ferdi & Nicholas ook :-).

Schepen Lien Du Four wordt binnenkort opnieuw mama en laat zich de komende maanden als schepen en raadslid vervangen.

Ferdi Heylen, meer dan 20 jaar actief in de Nijlense gemeenteraad voor Groen, wordt naast gemeenteraadsvoorzitter ook schepen gedurende de afwezigheid van Lien. Concreet wil dit zeggen dat Ferdi voorzitter wordt van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen voor Sociale Zaken, Senioren en Huisvesting.

Open Vld’er Nicholas Van der Veken doet zijn intrede in de gemeenteraad. Hij zal dinsdag de eed afleggen als raadslid. Nicholas werd na de verkiezingen van 2018 eerste opvolger op de lijst Groen-Open Vld. Hij zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en gedurende Lien haar afwezigheid neemt hij haar plaats in de gemeenteraad en diverse raadscommissies in.

Lien_Ferdi_Nicholas_Close

Participatie blijft troef in Nijlen! Deel jouw mening via het Nijlenmeemaken-platform.

In tijden van Corona is het verboden om allerlei bijeenkomsten te organiseren om burgers te informeren, betrekken, bevragen. In Nijlen hebben we, mede onder impuls van Groen-OpenVld, gelukkig aan het begin van de bestuursperiode al geïnvesteerd in online betrokkenheid en participatie. Dat komt nu goed van pas! Wat volgt is een persbericht van Lokaal Bestuur Nijlen.

Pastoriepark en nieuwe school in Kessel en herbestemming OLV Kerk Nijlen als concrete projecten

Lokaal bestuur Nijlen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op vlak van participatie in tal van ruimtelijke projecten. Er waren talrijke infomarkten, infovergaderingen, debatten, toekomstwandelingen rond heel wat projecten. Deze bijzondere tijden vragen echter om alternatieve manieren om de Nijlenaars te betrekken bij de beleidsvoering. Nu we geen infomarkten kunnen organiseren, trekt de gemeente nu volop de digitale kaart om haar burgers te bereiken. Dat gebeurt via het platform http://www.nijlenmeemaken.be

“Als schepen van o.a. participatie en mobiliteit hebben we met de diensten bekeken hoe we onze inwoners op een eenvoudige manier kunnen betrekken bij het vormgeven van onze projecten” zegt Bert Celis. “Duidelijke communicatie over het hoe en het waarom en een eenvoudige tool om te reageren en al de ideeën bij elkaar te brengen, waren heel belangrijk bij de verdere uitbouw van het platform nijlenmeemaken”. Tal van projecten worden momenteel voorbereid om via dit kanaal aan de burger te tonen en te bevragen.

Wat is het platform?

Het online participatieplatform www.nijlenmeemaken.be maakt het mogelijk om op een toegankelijke manier de toekomstige gemeentelijke projecten te tonen. Via dit platform kan je ook jouw mening, suggestie of idee meedelen aan het gemeentebestuur.

Pastoriepark Kessel wordt nieuw groen dorpshart

“Hou deze website in het oog want kortelings zullen hier heel wat ruimtelijke projecten op verschijnen” zegt burgemeester Paul Verbeeck. “Zo hebben we al heel wat studiewerk gevoerd rond de kans om een nieuw groen hart voor de dorpskern van Kessel te realiseren, het zogenaamde Pastoriepark. We hopen met de voorstelling hiervan dat we de burgers hier toch maximaal kunnen betrekken en onze beleidsvoering zo transparant mogelijk te tonen.

Pastoriepark Kessel

Een tweede leven voor een kerkgebouw en een helemaal nieuwe school, mét omgeving

Er zal ook een herbestemmingsonderzoek van het kerkgebouw OLV in de Klokkenlaan in Nijlen worden getoond. Hier hopen we onze burgers te inspireren door het onderzoek van studenten van Thomas Moore te tonen rond verschillende herbestemmingsmogelijkheden.

Nog een heel belangrijk dossier dat we via dit platform kortelings willen lanceren is uiteraard de nieuwe kleuter -en basisschool in Kessel-dorp met het bijkomende landschapspark achter de kerk. Allemaal dossiers waar alle ideeën, opmerkingen en suggesties zeer welkom zijn.”

ontwerp kerk OLV

Uiteraard blijven de betrokken diensten paraat om te antwoorden op specifieke vragen die gesteld worden, om iedereen zo correct mogelijk te informeren. Ook burgers die nog niet helemaal thuis zijn in deze digitale werking.

Bekijk de projecten en deel uw mening of suggesties met het gemeentebestuur in deze bijzondere coronatijden. Voor meer informatie kan u terecht bij Maarten Horemans, afdelingshoofd ruimte van de gemeente Nijlen via maarten.horemans@nijlen.be of 03 410 02 11

Sprekende straten.

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: sprekende straten. Het beeld wijkt af van wat er zal worden uitgevoerd maar ligt zeker in lijn met onze straten van de toekomst. Veel leesplezier & blijf gezond!Kerkeblokken