Vakantie in de straat!

Groen-OpenVld is super blij met het initiatief van de vakantiestraten in Bevel, Kessel en Nijlen. Een straat is immers meer dan een infrastructuur om auto’s op te laten rijden. Een straat is een openbare ruimte waar een buurt tot leven moet kunnen komen. Een straat faciliteert praten, ontmoeten, samen spelen. Een straat zorgt voor een sterk sociaal weefsel. Helpende buren die elkaar respecteren, kinderen uit de wijk die samen kunnen genieten van een hopelijk heerlijke zomer!

Zin om dit mee te realiseren? Richt een vakantiestraat in!

Wat volgt is een bericht van Lokaal Bestuur Nijlen.

Samen gezellig buurten, iets drinken, bijpraten en zwanzen terwijl de kinderen op straat ravotten en spelen,  we gaan er deze zomer misschien wel meer nood aan hebben dan ooit! Meer mensen gaan vakantie in eigen land vieren en we hebben zeker veel om over bij te praten. Om dat mee mogelijk te maken, breidt lokaal bestuur Nijlen het concept van de speelstraten uit naar heuse vakantiestraten. Als extra stimulans voor de lokale handelaars krijgen aanvragers ook een Nijlense cadeaubon aangeboden.

vakantiestraat3

Wat maakt een vakantiestraat anders dan een speelstraat?

Het principe is hetzelfde als bij een gewone speelstraat: straten die daarvoor in aanmerking komen, kunnen afgesloten worden voor verkeer. Enkel buurtbewoners mogen stapvoets de straat in en uit. Anders dan bij een speelstraat is dat een vakantiestraat langer afgesloten kan zijn (7 tot 14 dagen i.p.v. 5) en dit telkens van 7 uur tot 22 uur. Er is vooraf geen bevraging van buurtbewoners nodig want dat is momenteel door de corona-maatregelen niet mogelijk. Toch zal na goedkeuring de ganse straat/buurt verwittigd worden zodat eventuele bedenkingen nog tijdig aan het lokaal bestuur gemeld kunnen worden.

Welke straten komen in aanmerking?

Je straat komt enkel in aanmerking als:

1. je er max. 50 km/uur mag rijden

2. er niet te veel doorgaand verkeer is

3. er geen openbaar vervoer door passeert

4. de omliggende straten ook voldoende bereikbaar blijven als jouw straat wordt afgesloten.

Bij een aanvraag kijken we na of je straat/buurt voldoet aan de voorwaarden.

Wanneer en hoe kan je een aanvraag doen?

Aanvragen voor de maand juli 2020 moeten binnen zijn bij vóór 15 juni 2020. Voor de maand augustus doe je de aanvraag ten laatste op 10 juli 2020. Je doet de aanvraag via dit formulier: https://www.jeugdnijlen.be/sites/default/files/wysiwyg/website/bestanden/aanvraagformulier_vakantiestraat_zomer_2020_-_lokaal_bestuur_nijlen.pdf

Meer info over het concept: https://www.jeugdnijlen.be/organiseren/vakantiestraat-2020

Stand van zaken project Trage Wegen.

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: hoe zit dat nu met ons project rond Trage Wegen? Veel leesplezier & blijf gezond!

tragewegenhier

Ons Lien is er klaar voor. Ferdi & Nicholas ook :-).

Schepen Lien Du Four wordt binnenkort opnieuw mama en laat zich de komende maanden als schepen en raadslid vervangen.

Ferdi Heylen, meer dan 20 jaar actief in de Nijlense gemeenteraad voor Groen, wordt naast gemeenteraadsvoorzitter ook schepen gedurende de afwezigheid van Lien. Concreet wil dit zeggen dat Ferdi voorzitter wordt van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen voor Sociale Zaken, Senioren en Huisvesting.

Open Vld’er Nicholas Van der Veken doet zijn intrede in de gemeenteraad. Hij zal dinsdag de eed afleggen als raadslid. Nicholas werd na de verkiezingen van 2018 eerste opvolger op de lijst Groen-Open Vld. Hij zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en gedurende Lien haar afwezigheid neemt hij haar plaats in de gemeenteraad en diverse raadscommissies in.

Lien_Ferdi_Nicholas_Close

Participatie blijft troef in Nijlen! Deel jouw mening via het Nijlenmeemaken-platform.

In tijden van Corona is het verboden om allerlei bijeenkomsten te organiseren om burgers te informeren, betrekken, bevragen. In Nijlen hebben we, mede onder impuls van Groen-OpenVld, gelukkig aan het begin van de bestuursperiode al geïnvesteerd in online betrokkenheid en participatie. Dat komt nu goed van pas! Wat volgt is een persbericht van Lokaal Bestuur Nijlen.

Pastoriepark en nieuwe school in Kessel en herbestemming OLV Kerk Nijlen als concrete projecten

Lokaal bestuur Nijlen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op vlak van participatie in tal van ruimtelijke projecten. Er waren talrijke infomarkten, infovergaderingen, debatten, toekomstwandelingen rond heel wat projecten. Deze bijzondere tijden vragen echter om alternatieve manieren om de Nijlenaars te betrekken bij de beleidsvoering. Nu we geen infomarkten kunnen organiseren, trekt de gemeente nu volop de digitale kaart om haar burgers te bereiken. Dat gebeurt via het platform http://www.nijlenmeemaken.be

“Als schepen van o.a. participatie en mobiliteit hebben we met de diensten bekeken hoe we onze inwoners op een eenvoudige manier kunnen betrekken bij het vormgeven van onze projecten” zegt Bert Celis. “Duidelijke communicatie over het hoe en het waarom en een eenvoudige tool om te reageren en al de ideeën bij elkaar te brengen, waren heel belangrijk bij de verdere uitbouw van het platform nijlenmeemaken”. Tal van projecten worden momenteel voorbereid om via dit kanaal aan de burger te tonen en te bevragen.

Wat is het platform?

Het online participatieplatform www.nijlenmeemaken.be maakt het mogelijk om op een toegankelijke manier de toekomstige gemeentelijke projecten te tonen. Via dit platform kan je ook jouw mening, suggestie of idee meedelen aan het gemeentebestuur.

Pastoriepark Kessel wordt nieuw groen dorpshart

“Hou deze website in het oog want kortelings zullen hier heel wat ruimtelijke projecten op verschijnen” zegt burgemeester Paul Verbeeck. “Zo hebben we al heel wat studiewerk gevoerd rond de kans om een nieuw groen hart voor de dorpskern van Kessel te realiseren, het zogenaamde Pastoriepark. We hopen met de voorstelling hiervan dat we de burgers hier toch maximaal kunnen betrekken en onze beleidsvoering zo transparant mogelijk te tonen.

Pastoriepark Kessel

Een tweede leven voor een kerkgebouw en een helemaal nieuwe school, mét omgeving

Er zal ook een herbestemmingsonderzoek van het kerkgebouw OLV in de Klokkenlaan in Nijlen worden getoond. Hier hopen we onze burgers te inspireren door het onderzoek van studenten van Thomas Moore te tonen rond verschillende herbestemmingsmogelijkheden.

Nog een heel belangrijk dossier dat we via dit platform kortelings willen lanceren is uiteraard de nieuwe kleuter -en basisschool in Kessel-dorp met het bijkomende landschapspark achter de kerk. Allemaal dossiers waar alle ideeën, opmerkingen en suggesties zeer welkom zijn.”

ontwerp kerk OLV

Uiteraard blijven de betrokken diensten paraat om te antwoorden op specifieke vragen die gesteld worden, om iedereen zo correct mogelijk te informeren. Ook burgers die nog niet helemaal thuis zijn in deze digitale werking.

Bekijk de projecten en deel uw mening of suggesties met het gemeentebestuur in deze bijzondere coronatijden. Voor meer informatie kan u terecht bij Maarten Horemans, afdelingshoofd ruimte van de gemeente Nijlen via maarten.horemans@nijlen.be of 03 410 02 11

Sprekende straten.

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: sprekende straten. Het beeld wijkt af van wat er zal worden uitgevoerd maar ligt zeker in lijn met onze straten van de toekomst. Veel leesplezier & blijf gezond!Kerkeblokken

Repair Café in #2560

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: gemeenteraadslid Els Herremans of het Repair Café. Veel leesplezier & blijf gezond!

Repaircafé

Actieve betrokkenheid bij mobiliteitsbeleid?

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: schepen Bert Celis over het vooruitstrevende mobiliteitsbeleid. Veel leesplezier & blijf gezond!

Mobiliteitsplan_Hier

Buurtpunt?

We hadden met Groen een mooi huis aan huisblad klaar … en toen kwam Covid-19. Daarom “lossen” we de komende dagen onze artikels online. Ze geven een goed beeld van de projecten waar we met Groen-OpenVld in #2560 aan werken. Vandaag: schepen Lien Du Four over het Buurtpunt. Veel leesplezier & blijf gezond! buurtpunt

#nijlenhelpt

Lokaal Bestuur Nijlen vraag aan iedereen om de Covid-19 maatregelen strikt op te volgen. Dit vraagt inspanningen van ons allemaal. Samen kunnen we dit! Groen-Open Vld wenst iedereen veel moed in deze bijzondere tijden. Zeker zij die ziek zijn of zich eenzaam voelen. Om er voor te zorgen dat iedereen door deze periode heen komt, heeft Lokaal Bestuur Nijlen www.nijlenhelpt.be gelanceerd. Wij rekenen op iedereen om zijn steentje bij te dragen.

Aan u allen onze welgemeende dank voor elke inspanning die u doet!

Groen – Open Vld Bevel, Kessel, Nijlen

nijlenhelptbe