Participatie blijft troef in Nijlen! Deel jouw mening via het Nijlenmeemaken-platform.

In tijden van Corona is het verboden om allerlei bijeenkomsten te organiseren om burgers te informeren, betrekken, bevragen. In Nijlen hebben we, mede onder impuls van Groen-OpenVld, gelukkig aan het begin van de bestuursperiode al geïnvesteerd in online betrokkenheid en participatie. Dat komt nu goed van pas! Wat volgt is een persbericht van Lokaal Bestuur Nijlen.

Pastoriepark en nieuwe school in Kessel en herbestemming OLV Kerk Nijlen als concrete projecten

Lokaal bestuur Nijlen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op vlak van participatie in tal van ruimtelijke projecten. Er waren talrijke infomarkten, infovergaderingen, debatten, toekomstwandelingen rond heel wat projecten. Deze bijzondere tijden vragen echter om alternatieve manieren om de Nijlenaars te betrekken bij de beleidsvoering. Nu we geen infomarkten kunnen organiseren, trekt de gemeente nu volop de digitale kaart om haar burgers te bereiken. Dat gebeurt via het platform http://www.nijlenmeemaken.be

“Als schepen van o.a. participatie en mobiliteit hebben we met de diensten bekeken hoe we onze inwoners op een eenvoudige manier kunnen betrekken bij het vormgeven van onze projecten” zegt Bert Celis. “Duidelijke communicatie over het hoe en het waarom en een eenvoudige tool om te reageren en al de ideeën bij elkaar te brengen, waren heel belangrijk bij de verdere uitbouw van het platform nijlenmeemaken”. Tal van projecten worden momenteel voorbereid om via dit kanaal aan de burger te tonen en te bevragen.

Wat is het platform?

Het online participatieplatform www.nijlenmeemaken.be maakt het mogelijk om op een toegankelijke manier de toekomstige gemeentelijke projecten te tonen. Via dit platform kan je ook jouw mening, suggestie of idee meedelen aan het gemeentebestuur.

Pastoriepark Kessel wordt nieuw groen dorpshart

“Hou deze website in het oog want kortelings zullen hier heel wat ruimtelijke projecten op verschijnen” zegt burgemeester Paul Verbeeck. “Zo hebben we al heel wat studiewerk gevoerd rond de kans om een nieuw groen hart voor de dorpskern van Kessel te realiseren, het zogenaamde Pastoriepark. We hopen met de voorstelling hiervan dat we de burgers hier toch maximaal kunnen betrekken en onze beleidsvoering zo transparant mogelijk te tonen.

Pastoriepark Kessel

Een tweede leven voor een kerkgebouw en een helemaal nieuwe school, mét omgeving

Er zal ook een herbestemmingsonderzoek van het kerkgebouw OLV in de Klokkenlaan in Nijlen worden getoond. Hier hopen we onze burgers te inspireren door het onderzoek van studenten van Thomas Moore te tonen rond verschillende herbestemmingsmogelijkheden.

Nog een heel belangrijk dossier dat we via dit platform kortelings willen lanceren is uiteraard de nieuwe kleuter -en basisschool in Kessel-dorp met het bijkomende landschapspark achter de kerk. Allemaal dossiers waar alle ideeën, opmerkingen en suggesties zeer welkom zijn.”

ontwerp kerk OLV

Uiteraard blijven de betrokken diensten paraat om te antwoorden op specifieke vragen die gesteld worden, om iedereen zo correct mogelijk te informeren. Ook burgers die nog niet helemaal thuis zijn in deze digitale werking.

Bekijk de projecten en deel uw mening of suggesties met het gemeentebestuur in deze bijzondere coronatijden. Voor meer informatie kan u terecht bij Maarten Horemans, afdelingshoofd ruimte van de gemeente Nijlen via maarten.horemans@nijlen.be of 03 410 02 11