Nijlen ondertekent charter ‘paraat voor de schoolstraat’

Gemeente ondersteunt scholen die een schoolstraat of een stapspot willen inrichten. Hiermee wordt het startschot gegeven voor een jaar waarin er de gemeente begint aan een nieuw mobiliteitsplan. Er wordt momenteel gewerkt aan een ambitienota die bij het bestek zal gevoegd worden om een goed studiebureau aan te trekken. Dit lange termijn plan verhindert het bestuur echter niet om alvast enkele maatregelen uit te werken om vooral voor fietsers en voetgangers en in de schoolomgevingen, de verkeersveiligheid te verbeteren.

20170922_152825

Het Vlaams initiatief ‘paraat voor de schoolstraat’ wil gemeentes en scholen ondersteunen om een schoolstraat te testen en geeft hierbij ondersteuning in de vorm van een stappenplan. Door als lokaal bestuur dit charter te ondertekenen geeft Nijlen een krachtig signaal naar zowel de scholen als de ouders dat de gemeente werk wil maken van veilige schoolomgevingen. Scholen kunnen contact opnemen met de beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente en ondersteuning vragen om samen met hen het stappenplan te doorlopen om een schoolstraat en/of stapspot in te richten. Een schoolstraat is helaas geen oplossing voor elke school omdat niet elke straat (bv gewestwegen) zomaar kunnen afgesloten worden. Dit wil echter niet zeggen dat de gemeente niet samen met de school naar andere oplossingen kan kijken.

Wat is precies een schoolstraat?
Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten van gemotoriseerd verkeer en zo meer ruimte biedt aan leerlingen die te voet, met de step of met de fiets de schoolomgeving willen betreden of verlaten. In overleg met de gemeente en de school kan dit een ander tijdskader zijn. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is dus geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden (dit is in de huidige wetgeving niet het geval. Nu kunnen bewoners in en uitrijden maar dit zal worden aangepast rond de zomer). Wie met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan. Al dan niet onder begeleiding van de ouders.

En wat is een stapspot?
Een stapspot is een locatie op wandelafstand van de school waar ouders kunnen parkeren. Vanaf daar kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding naar school wandelen. Voorbeelden van stapspots zijn: bibliotheekparking, parking van een grootwarenhuis, … Het is belangrijk om de stapspots goed uit te kiezen (op wandelafstand) en duidelijk naar ouders te communiceren. Ook wanneer een schoolstraat niet mogelijk is, kunnen stapspots een oplossing bieden.

Hoe kunnen scholen intekenen?
De gemeente Nijlen heeft zich al ingeschreven en staat paraat voor de schoolstraat; nu de scholen nog! Elk schoolbestuur kan zich gemakkelijk inschrijven via deze link. Dan is het aan de school om een kernteam op te starten (bv een verkeerscomité) en voorbereidingen te treffen zodat alle gebruikers van de schoolomgeving mee zijn: directie en leerkrachten, ouders en grootouders, buurtbewoners,… Wanneer de school er zeker van is dat er voldoende engagement is kan ze naar de gemeente stappen die dan verdere communicatie voert met politie, brandweer,… en ondersteuning biedt bij de verdere uitwerking. De schoolstraat kan dan getest worden voor een zelf te bepalen periode en kan na een positieve evaluatie definitief ingesteld worden.